Logo of SPAR Company, Georgia  
             
 
 
      კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლა
     ინტერნეტ-კომერციის კურსი
     კურსი: როგორ გახდე წარმატებულები
     თანამედროვე ტურიზმის ბიზნესი

     ტურების მოწყობა და მართვა

     ვაჭრობა Forex-ის ბირჟაზე
 
 


შიდა კომუნიკაციების მენეჯმენტი
 კურსის სტატუსი: ტრენინგი.

  გაიცემა სერტიფიკატი


  შინაარსი:

 1. კომუნიკაციის განსაზღვრა. გარე და შიდა კომუნიკაციის გააზრება. შიდა კომუნიკაციის მნიშვნელობა.;

 2. კორპორაცია. კორპორატიული აზროვნება. შიდა კორპორატიული ურთიერთობები;

 3. მენეჯმენტი, ადმინისტრაცია და შიდა კომუნიკაციებ;

 4. პერსონალი და დროის მენეჯმენტი;

 5. მიზნობრივი მოქმედებები. ამოცანების განსაზღვრა. კორპორატიული და პერსონალური მიზნები და შედეგებზე ორიენტირებული ქმედებები;

 6. ორგანიზაციული ქცევის თავისებურებები. ორგანიზაციული ქცევის განსაზღვრა;

 7. ორგანიზაციული ქმედებები და ორგანიზაციული ქცევის ადამიანური მხარე;

 8. სამსახურით კმაყოფილება და შესაძლებლობები;

 9. პიროვნული თვისებების ტიპის მეიერს-ბრიგსის ინდიკატორის დახასიათება. პიროვნული თვისების დიდი ხუთეულის მოდელის ძირითადი ნიშან-თვისებების განსაზღვრა. თანამედროვე სამუშაო ძალის მთავარი ფასეულობები. ეროვნული კულტურის ფასეულობის ჰოფსთიდისეული ხუთი განზომილების განსაზღვრა;

 10. მასლოვის საჭიროებათა იერარქიის აღწერა. საკუთარი ეფექტურობის გაზრდის გზების განხილვა. ნაკლებად დაჯილდოებული თანამშრომლების ზეგავლენის დამტკიცება;

 11. დაქირავებულები და სამუშაო პირობები.;

 12. ორგანიზაციაში გუნდების პოპულარობის ზრდის ახსნა. გუნდის შეპირისპირება ჯგუფთან. გუნდის ოთხი ტიპის განსაზღვრა. ეფექტური გუნდის ნიშან-თვისებების ზუსტად დადგენა. ახსნა, როგორ ქმნიან ორგანიზაციები გუნდის მოთამაშეებს. იმ პირობების აღწერა, როცა ინდივიდებს გუნდზე მეტი უპირატესობა ენიჭებათ;

 13. ორგანიზაციული კულტურა და შიდა კომუნიკაციები. საერთო ნიშან-თვისებების განსაზღვრა, რაც აყალიბებს ორგანიზაციულ კულტურას. ფაქტორები, რომლებიც ინარჩუნებენ ორგანიზაციულ კულტურას. განმარტება, როგორ სწავლობენ დაქირავებულები ორგანიზაციულ კულტურას. ეთიკური კულტურის დამკვიდრება. მომხმარებელზე ორიენტირებული კულტურა;სრული კურსის ღირებულება:

   - 3-5 კაციანი ჯგუფში - 350 ლარი;
   - 2 კაციანი ჯგუფში - 400 ლარი;

   კურსის მიზანი:

სტუდენტებმა კურსის ბოლოს უნდა იქონიონ ზოგადი წარმოდგენა შიდა კომუნიკაციების მენეჯმენტის შესახებ. გარდა უნდა ჰქონდეთ გარკვეული პრაქტიკული შეხება საკითხებთან და გაიაზრონ კურსის პრაქტიკული გამოყენება. ეს კურსი მნიშვნელოვნად წაადგება ჟურნალისტებს, მარკეტოლოგებს, საზოგადოებრივი, ბიზნეს და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებს, რეფერენტებს და ა.შ.


სწავლის შედეგები:

სასწავლო კურსის შედეგად, სტუდენტებს შეეძლებათ წარმოდგენა იქონიონ შიდა კომუნიკაციების მენეჯმენტის შესახებ, ამას გარდა, კურსში წარმოდგენილი პრაქტიკული სავარჯიშოების შედეგად, ისინი მოახერხებენ ორაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღებას, რაც დაეხმარებათ მათ პროფესიულ დახელოვნებაში.


სრული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს (40 საათი). ლექციები ტარდება ყოველ მეორე დღეს (ლექციის ხანგრძლივობა - 1 სთ-დან   2 სთ-მდეი). ლექციებს ატარებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები.

შენიშვნა: ჯგუფები იქმნება პერიოდულად. სწავლის დასაწყებად საჭიროა წინასწარ ჩაეწეროთ შესაბამის ფასიან ჯგუფში და დააფიქსიროთ ის დრო, რომელიც კატეგორიულად არ გაწყობთ.

სრული კურსის ღირებულება:

   - 3-5 კაციანი ჯგუფში - 350 ლარი;
   - 2 კაციანი ჯგუფში - 400 ლარი;


     უცხო ენები: ინგლისური, გერმანული. . .

     საბანკო საქმე

     ბუღალტერია ბასს სტანდარტებით
     ოფის და ადმინისტრაციული მენეჯერი
     ბიზნეს-კომუნიკაციები
     ინტეგრირებული მაკეტინგული კომუნიკ.
     ზოგადი და კორპორატიული მენეჯმენტი
     შიდა კომუნიკაციების მენეჯმენტი
     ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
     PR ტექნიკები და ეფექტური კომუნიკაციები

     მარკეტინგის სასწავლო კურსი

     გაყიდვების მენეჯმენტი
     დროის მენეჯმენტი
     პროექტებისა და ივენთების მენეჯმენტი
     კონტაქტი
   
   


აირჩიე სასწავლო კურსი
დაგვიკავშირდით ტელეფონზეჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გმზ. 16, მე-8 სართ, 811 ოთახი (მეტრო ”სამედიცინო”-თან)
მობ: (+995) 593 188661; 592158668;
ტელ: (+995 32) 2305-212; 214-18-55; 2374-629უცხო ენები კომპიუტერის კურსი ბუღალტერია კონტაქტი
საბანკო საქმე თანამედროვე ტურიზმის ბიზნესი ოფის და ადმინისტრაციული მენეჯერი
მენეჯმენტი კურსი მარკეტინგის კურსი PR მენეჯერის კურსი
ბიზნესის ადმისტრირება, მართვა, წინ წაწევა.
 
© 2005-2014 SPAR.GE
ყველა უფლება დაცულია
PR-CY.ru