ტურიზმის ბიზნეს კურსი

ტურიზმის სრული კურსი.  კურსის სტატუსი: სასწავლო კურსი.   გაიცემა სერტიფიკატი

 

 • შესავალი;
 • ტურიზმის ისტორია;
 • ტურიზმის არსი და მნიშვნელობა;
 • ტურიზმი, როგორც ეკონომიკური საქმიანობა;
 • ტურიზმის ძირითადი სახეობები და მიმართულებები;
 • ტურიზმის მოტივაცია;
 • ტურიზმის მენეჯმენტი;
 • ტურიზმის მარკეტინგი;
 • ტურისტული რესურსები და ინფრასტრუქტურა;
 • ტურისტული ინდუსტრია:

  - განთავსების საშუალებები;
  - სატრანსპორტო საშუალებები და გადაზიდვები;
  - ტურისტული ანტრაქციები და ანიმაციები;
  - ტუროპერირება;
  - რეკლამა და ”პრომოუშენი”
  - საინფორმაციო ტექნოლოგიები; 

 • ტურიზმის ადგილი და როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში. საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციები;
 • ტურისტული პროდუქტი ;
 • ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება;
 • ქართული ტურიზმის განვითარების თანამედროვე დონე და პერსპექტივები.

 

 
 

კურსის განმავლობაში მოსწავლე დაწვრილებით შეისწავლის თუ რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმი, დანახული როგორც ბიზნესი და საქმიანობა, ასევე მომხმარებლის კუთხიდან. თუ როგორ ვაწარმოოთ ტურისტული საქმიანობის მენეჯმენტი და მარკეტინგი რომ კომპანია იყოს წარმატებული. ასევე გაეცნობა საქართველოს ტურისტულ ინფრასტრუქტურას და მომავალ პერსპექტივებს.

სრული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 
5 კვირაs (15 ლექცია). სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს (ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი). მეცადინეობას ატარებს უმაღლესი კვალიფკაციის პედაგოგი.

ლექციები ტარდება ჯგუფურად (ჯგუფში 4-6 კაცი). ყოველი თემის ბოლოს ტარდება ტესტირება და მოწმდება ათვისებული მასალა. კურსის დასრულების მერე ტარდება გამოცდა (ტესტირება), მხოლოდ ამის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

შენიშვნა: ჯგუფები დგება პერიოდულად. მსურველი წინასწარ უნდა ჩაეწეროს საიტიდან ან მობრძანდეს ჩვენთან ოფისში, ჩაწერა ხდება ტელეფონითაც.

 

 

 

 სრული კურსის ღირებულება: 

   - 4-6 კაციანი ჯგუფში - 200 ლარი;
   - 2-3 კაციანი ჯგუფში - 300 ლარი;

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 
 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru