გრაფიკული პროგრამები

Photoshop
6 სთ-იანი კურსი / 60 ლარი; 
12 სთ-იანი კურსი / 120 ლარი
20 სთ-იანი კურსი / 180 ლარი


 

CorelDraw 
6 სთ-იანი კურსი / 60 ლარი; 
12 სთ-იანი კურსი / 120 ლარი
20 სთ-იანი კურსი / 180 ლარი 

 


 

 

PageMaker
6 სთ-იანი კურსი / 60 ლარი; 
12 სთ-იანი კურსი / 120 ლარი
20 სთ-იანი კურსი / 180 ლარი 

 


 

Adobe InDesign
6 სთ-იანი კურსი / 60 ლარი; 
12 სთ-იანი კურსი / 120 ლარი
20 სთ-იანი კურსი / 180 ლარი 

 


 

Adobe Illustrator
6 სთ-იანი კურსი / 60 ლარი; 
12 სთ-იანი კურსი / 120 ლარი
20 სთ-იანი კურსი / 180 ლარი 

 

Archicad
30 სთ-იანი კურსი / 400.00 ლარი


 

Autocad
30 სთ-იანი კურსი / 400.00 ლარი; 

 


 

3D Max
46 სთ - 600.00 ლარი
კერძოდ:
- მოდელირება და ვიზუალიზაცია (დიზაინი): 30 სთ / 400.00 ლარი
- ანიმაცია : 16 სთ / 200.00 ლარი

სურვილის შემთხვევაში დამატებით: 
ვიზუალიზაცია Vray პროგრამით - 10 სთ / 140 ლარი

 

 

 

 

 

 


გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) შემთხვევაში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 

 

ასევე შეისწავლება პროგრამების და შრიფტების ინსტალირება. სწავლა მიმდინარეობს გაძლიერებული პრაქტიკით. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი კურსის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.  სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეს დისკზე ჩაუწერენ ყველა შესწავლილ პროგრამას.

 

 

კომპიუტერული პროგრამების მოკლე აღწერა:

3D MAX

AutoCAD

ArchiCAD

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Page Maker

CorelDraw

Photoshop

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru