კომპიუტერის კურსები 
კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა

 

ჩვენს სასწავლო ცენტრში კომპიუტერის კურსები წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას, ვინაიდან კომპიუტერის ცოდნა იკავებს საკვანძო საკითხს ნებისმიერი ადამიანის წარმატებაში და საერთოდ ცხოვრებაშიც. უბრალო კომუნიკაციაც კი, რაც წინათ ასე მარტვი იყო, ახლა საჭიროებს კომპიუტერის, კერძოდ შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების ცოდნას და მათ გამოყენებას. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ  კომპიუტერის შესწავლა ასევე წარმაოდგენს ნებისმიერი ადამიანის წარმატების საშუალებას, წარმატებისკენ სვლის ხელშემწყობ პირობას. კომპიუტერის შესწავლა არის ასევე ზოგადად უამრავი ინფორმაციის მიღების  საშუალებაც, როგორც ვიცით ინტერნეტი უდიდეს ბიბლიოთეკას წარმოადგენს და მასთან წვდომა მხოლოდ კომპიუტერული ტექნოლოგიებით ხდება. კომპიუტერის კურსებზე სწავლა შეზღუდული არაა სხვადასხვა წოლოვანების ადამიანებისათვის.

კომპიუტერის კურსებზე შეისწავლება როგორც ზოგადი კომპიუტერული უნარჩვევები და კომპიუტერის საოფისე პროგრამები, რაც ფაქტიურად სჭირდება ყველას დიდიდან პატარამდე, ასევე კომპიუტერული პროგრამებიდან შეისწავლება სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებები. კერძოდ:  

 

კომპიუტერის კურსები

 

 

მოქმედებს  ON-LINE სწავლა

 

 
უპირატესობა 1.  ჩვენთან კომპიუტერის კურსებზე ასწავლიან მაღალ კვალიფიცირებული პედაგოგები, რომლებიც არა მარტო სასწავლო პრაქტიკას ეწევიან კომპიუტერულ სასწავლო ცენტრში, არამედ მუშაობენ ჩვენს სასწავლო ცენტრთან არსებულ სტუდიაში http://studio.spar.ge , რაც მათ აძლევთ რეალურ საბაზრო შეკვეთებზე მუშაობის საშუალებას, დიდ გამოცდილებას და ცოდნას, რასაც შემდგომში გადასცემენ თავიან მოსწავლეებს. სწორედ ეს მდგომარეობა გამოარჩევს ჩვენს სასწავლო კომპიუტერულ ცენტრს სხვა ცენტრებისგან. სხვაგან პედაგოგები ძირითადად მხოლოდ სასწავლო პრაქტიკით არიან დაკავებულები და ვერანაირ პროფესიულ განვითარებას ვერ იძენენ.

 


 

უპირატესობა 2.  ჩვენი სასწავლო კომპიუტერული ცენტრის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ კომპიუტერის შესწავლა ხდება ინდივიდუალურად ან ძალიან მცირე ჯგუფებში სურვილის მიხედვით. სწორედ ამ დროს მაქსიმალურად ხდება ინფორმაციის გაცვლა პედაგოგსა და  მოსწავლეს შორის. პედაგოგი მოსწავლეს სთავაზობს სწორედ იმ შესწავლაის ენას და სწავლის ტემპს, რაც მისთვის არის შესაბამისი, ასევე ინდივიდუალურად ხდება ყველა დავალების და გაურკვეველი საკითხების გავლა და გარჩევა თავიდან.

 


 

უპირატესობა 3.  ჩვენი კომპიუტერული ცენტრი არსებობს 2002 წლიდან. ჩვენ დავაგროვეთ უდიდესი გამოცდილება ამ სფეროში. ჩვენი კომპანია მუდმივად მუშაობს ახალ და ინოვაციურ იდეებზე და  მიმართულებებზე. სასწავლო კომპიუტერული ცენტრის გარდა ჩვენს კომპანია უკვე აქვს სხვა მიმართულებებიც:  


kompiuteruli programebi, კომპიუტერული პროგრამები, kompiuteris kursebi, კომპიუტერის კურსები, კომპიუტერული კურსები, კომპიუტერის შესწავლა, კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები, kompiuteris shemswavleli kursebi, kompiuteris sheswavla, kompiuteruli kursebi, კომპიუტერის გაკვეთილები, kompiuteris swavla, კომპიუტერის სწავლა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru