პოპულარული კურსები

ქვემოთ მოცემული კურსები და ტრენინგები წარმოადგენს როგორც კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე ახალი პროფესიის სწრაფად  შეძენის საუკეთესო საშუალებას. აღნიშნული კურსები შექმნილია მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდოლოგიით. კურსებს უძღვებიან შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები. კურსების დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერფიკატი.

ქვემოთ მოცემულია მოქმედი კურსების აღწერა და პირობები:

უძრავი ქონების ბროკერის (რეალტორის) სასწავლო კურსი

ბუღალტერია ბასს სტანდარტებით

დროის მენეჯმენტი

ოფის და ადმინისტრაციული მენეჯერის კურსი

HRM - ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

საბანკო საქმის კურსი

კორპორატიული მენეჯმენტი

P.R. მენეჯმენტი

მარკეტინგის მენეჯმენტი

ტურიზმის ბიზნეს კურსი

გაყიდვების მენეჯმენტი

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru