გაყიდვების მენეჯმენტი
გაყიდვების მენეჯმენტი.  კურსის სტატუსი: ტრენინგი.   გაიცემა სერტიფიკატი
 

 

კურსის შინაარსი.
 1. კლიენტებთან ურთიერთობა.
 2. გაყიდვების მენეჯერის უნარ-ჩვევები.
 3. კლიენტთან მოლაპარაკების ხელოვნება.
 4. შეთავაზების ტექნიკა.
 5. არსებულ კლიენტურასთან ურთიერთობა.
 6. პოტენციური კლიენტურა.
 7. ახალი კლიენტურის მოძიება.
 8. გაყიდვების მენეჯერი და კომპანია.
 9. შიდა კორპორატიული ურთიერთობები.
 10. გაყიდვები და კრიზისული სიტუაციები (კრიზის მენეჯმენტი)
 11. პრეზენტაციების ხელოვნება.
 12. მარკეტინგი და გაყიდვების მენეჯმენტი.
 13. P.R. ტექნოლოგიების გამოყენება გაყიდვების მენეჯმენტში.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კურსის მიზანი:

სტუდენტებმა კურსის ბოლოს უნდა იქონიონ ზოგადი წარმოდგენა გაყიდვების მენეჯმენტის შესახებ. გარდა უნდა ჰქონდეთ გარკვეული პრაქტიკული შეხება საკითხებთან და გაიაზრონ კურსის პრაქტიკული გამოყენება. ეს კურსი მნიშვნელოვნად წაადგება მარკეტოლოგებს, საზოგადოებრივი, ბიზნეს და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებს და ა.შ.

სწავლის შედეგები:

სასწავლო კურსის შედეგად, სტუდენტებს შეეძლებათ წარმოდგენა იქონიონ გაყიდვების მენეჯმენტის შესახებ, ამას გარდა, კურსში წარმოდგენილი პრაქტიკული სავარჯიშოების შედეგად, ისინი მოახერხებენ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღებას, რაც დაეხმარებათ მათ პროფესიულ დახელოვნებაში.

სრული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 
7 კვირა ( ლექცია-შეხვედრა). სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს (ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი).

 

შენიშვნა: წარჩინებით დამთავრებულებს სერტიფიკატთან ერთად გადაეცემათ ცენტრის რეკომენდაცია შესაბამის ორგანიზაციებში სამსახურის დასაწყებად.

 
 სრული კურსის ღირებულება: 350 ლარი;
 გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 10-20%-ით 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru