ბუღალტერია ბასს სტანდარტებით

 ბურალტერიის კურსი

 

ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტული კურსი


გაიცემა სერტიფიკატი

  1. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო ბასს სტანდარტებით (ფინანსური აღრიცხვა, თეორია, პრაქტიკა);
  2. გადასახადები;
  3. პრაქტიკული სავარჯიშო მაგალითები ყოველი თემის ბოლოს;

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სრული კურსის ხანგრძლივობა 2 თვემდე (30 საათი). სწავლა წარმოებს ვირის გარდა ყოველ მეორე დღეს კ 

(გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი). მეცადინეობას ატარებს უმაღლესად კვალიფიცირებული სპეციალისტი.

გაკვეთილები ტარდება ჯგუფურად (ჯგუფში მაქსიმუმ 6 კაცი). ყოველი თემის ბოლოს ტარდება ტესტირება და მოწმდება ათვისებული მასალა. კურსის დასრულების შემდეგ ტარდება გამოცდა (ტესტირება) და გაიცემა სერტიფიკატი

წარუმატებლობის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა უკეთესად მოემზადოს და მომავალში გაიაროს აღნიშნული გამოცდა. ამ პერიოდში სტუდენტს საშუალება აქვს მასწავლებლისაგან მიიღოს გარკვეული კონსულტაციები, ასევე დაესწროს სხვის ლექციებს თუ სასწავლო კლასი იძლევა ამის საშუალებას.

შენიშვნა: წარჩინებით დამთავრებულებს სერტიფიკატთან ერთად გადაეცემათ ცენტრის რეკომენდაცია შესაბამის

სტრუქტურებში სამსახურის დასაწყებად.

 

 

სრული კურსის ღირებულება: 
   - 2-6 - კაციანი ჯგუფები - 250 ლარი (30 საათი / 20 ლექცია)
    - ინდივიდუალური - 350 ლარი (20 საათი / 15 ლექცია)

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით  

 


 

 

ბუღალრიის სწრაფი კურსი

ბუღალტრული აღრიცხვის სწრაფი კურსი

 

კურსი გათვლილია  მათთვის ვინც იცის ბუღალტერია და ესაჭიროება ტრეინინგი პრაქტიკულ ამოცანებში. კურსის სტატუსი: ტრენინგი

 

 

 

 

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 

1 თვეს. სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს 
(გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი). მეცადინეობას ატარებს უმაღლესად კვალიფიცირებული სპეციალისტი.

კურსის დასრულების შემდეგ ტარდება გამოცდა (ტესტირება) და გაიცემა სერტიფიკატი.

 

 სრული კურსის ღირებულება: 

   - 2-6 - კაციანი ჯგუფები - 175 ლარი (15 საათი)
   - ინდივიდუალური - 250 ლარი (10 საათი)

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 


 

 

კომპიუტერული ბურალტერიის კურსები

კომპიუტერული ბუღალტერია

 

საბუღალტრო პროგრამა ORIS

- 8 საათიანი კურსი - 100 ლარი


გადმოწერეთ პროგრამის სადემონსტრაციო ვერსია და ელექტრონული სახელმძღვანელო

 


 

საბუღალტრო პროგრამა SuperFin

- 8 საათიანი კურსი - 100 ლარი


გადმოწერეთ სადემონსტრაციო ვერსია

 საბუღალტრო პროგრამა - info

- 8 საათიანი კურსი - 130 ლარი.

 


 

 

აღნიშნული კურსების გავლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ მოსწავლეებისათვის რომლებსაც უკვე გავლილი აქვთ ბუღალტერიის თეორიული და პრაქტიკული კურსი, ასევე ამ კურსის გავლა შეუძლიათ პრაქტიკულად მომუშავე ბუღალტრებს.

შენიშვნა: ამ კურსის გავლისათვის აუცილებელია კომპიუტერის ფლობა საოფისე გამოყენების დონეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მსურველს შეუძლია ჩვენთან გაიაროს აღნიშნული კურსიც - ”კომპიუტერის საოფისე პროგრამების პაკეტი”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე)სწავლის ღირებულება იზრდება -20%-ით

მეტი საათიანი კურსი მოიცავს იგივე მოცულობის მასალას, მაგრამ ხანგრძლივობა გაზრდილია მეტი მუშაობის ხარჯზე. 

 


 

 

ბუღალტერია ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი საგანი ამჯამად. საბაზრო ეკონომიკა ხელს უწყობს ყველანაირი ბიზნესის განვითარებას და  სწორი ბუღალტრული აღრიცხვა სჭირდება აბსოლუტურად ყველა მეწარმეს. ჩვენთან არსებული ბუღალტერიის კურსები მოქმედებს 2005 წლიდან, რითაც ჩვენ შევიძინეტ დიდი გამოცდილება, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე შევასწავლოთ მოსწავლეს ე.წ. სწორი ბუღალტერია. 

ბუღალტერიის შესწავლა არაა მარტივი, მას სჭირდება სპეციფიური აზროვნება, ჩამოყალიბებული ლოგიკა და წესების სწორად აღქმა. ჩვენთან ბუღალტერიის კურსს ასწავლიან გამოცდილი მა მაღალკვალიფიცირებული ბურალტრები. ისინი მოსწავლეებს შეასწავლიან არა მარტო ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიულ კურსს, არამედ პრაქტიკასაც. საბუღალტრო კურსი მოიცავს პრაქტიკული მაგალითების და ამოცანების ამოხსნას. ბუღალტერიის კურსზე შეისწავლება ტანამედროვე ბუღალტერია ბასს სტანდარტებით.

 ბუღალტრული აღრიცხვა, ბურალტერია, bugalteria, ბუღალტერიის კურსები, საბუღალტრო კურსები, ბუღალტერიის შესწავლა, ბუღალტერიის შემსწავლელი, ურსები, ბუღალტერიის კურსი, საბუღალტრო კურსი, 
 
 
 

 


 

 

 თუ გადაწყვიტეთ ისწავლოთ ჩვენთან: 

 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru