დროის მენეჯმენტი

დროის მენეჯმენტი. კურსის სტატუსი: ტრენინგი
გაიცემა სერტიფიკატი

 

კურსის შინაარსი. 
 1. დრო. დროის აღქმა. დროის მენეჯმენტის ძირითადი შემადგენელი ელემენტები
 2. დროის წარმოდგენა თავისუფალი და შრომითი გრაფიკის პირობებში
 3. შრომითი დროის მენეჯმენტი. სტრატეგიული გეგმის შედგენა. გადანაწილება
 4. სამუშაო კომუნიკაცია და საქმიანობის დაგეგმვა. ვადების განსაზღვრა
 5. დღის განრიგი. დღიური სამუშაო გეგმის კეისის შედგენა.
 6. სამუშაოს გადანაწილება. წინსწრება და ნაშთი.
 7. სამუშაო ფორმატის დროითი კატეგორიის კონტექსტში წარმოდგენა.
 8. დღის, კვირის, თვის, წლის შეჯამება.
 9. დროის კრიზისის მენეჯმენტი.
 10. მონიტორინგი და ანალიზი.
 11. დასვენების ორგანიზება და დროის მართვა. გეგმიური დასვენება. შესვენება. უიკენდი. შვებულება.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   კურსის მიზანი: 

   -    მსმენელს ჩამოუყალიბოს ზუსტი წარმოდგენა დროის მართვის შესახებ.

   -    დროის უკეთ ორგანიზებისათვის შესძინოს დროის განაწილების უნარ-ჩვევა.

   -    დაინტერესებულ პირს ასწავლოს რეჟიმის დაგეგმვა და პრიორიტეტების სწორად განაწილება

სწავლის შედეგები: 

1. დრო. დროის აღქმა. დროის მენეჯმენტის ძირითადი შემადგენელი ელემენტები.

2. დროის წარმოდგენა თავისუფალი და შრომითი გრაფიკის პირობებში.

3. შრომითი დროის მენეჯმენტი. სტრატეგიული გეგმის შედგენა. გადანაწილება.

4. სამუშაო კომუნიკაცია და საქმიანობის დაგეგმვა. ვადების განსაზღვრა.

5. დღის განრიგი. დღიური სამუშაო გეგმის კეისის შედგენა.

6. სამუშაოს გადანაწილება. წინსწრება და ნაშთი.

7. სამუშაო ფორმატის დროითი კატეგორიის კონტექსტში წარმოდგენა.

8. დღის, კვირის, თვის, წლის შეჯამება.

სრული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 
7 კვირას (20 ლექცია - შეხვედრა). სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს (ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი).

შენიშვნა: წარჩინებით დამთავრებულებს სერტიფიკატთან ერთად გადაეცემათ ცენტრის რეკომენდაცია შესაბამის ორგანიზაციებში სამსახურის დასაწყებად.

 

 

სრული კურსის ღირებულება:   350 ლარი;
  
გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 10-20%-ით 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 

 სრული კურსის ღირებულება: 
 
   - 3-5 კაციანი ჯგუფში - 350 ლარი;
   - 2 კაციანი ჯგუფში - 400 ლარი;

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 10-20%-ით 

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru