ინგლისური ენა აბიტურიენტებისთვის

ეს არის ინგლისური ენის ეფექტური კურსი აბიტურიენტებისთვის, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მიიღოთ მაქსიმალური შედეგი. კურსი ითვალისწინებს ყველა მოთხოვნებს, რაც აუცილებელია ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისთვის. სწავლა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად 3-6 კაციან მობილურ ჯგუფებში, გაკვეთილის ხანგრძლივობა შეადგენს 90-120 წუთს ჯგუფის რაოდენობიდან გამომდინარე. კურს უძღვება ახალგაზრდა და წარმატებული პედაგოგი განსაკუთრებით აბიტურიენტებთან ურთიერთობაში. სწავლის ფასები დამოკიდებილია შემდეგ კრიტერიუმებზე:

  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში;
  • ინდივიდიალურია სწავლა თუ ჯგუფური;
  • დღის საათებშია (09.00 - 18.00სთ) სწავლა თუ საღამო საათებში (18.00სთ-ის მერე). სწავლების ფასი თვეში:

დღის საათებში (09.00 - 18.00სთ):

ჯგუფი თვეში
8 ლექცია
თვეში
12 ლექცია
თვეში
20 ლექცია
1 კაცი 130 ლარი 190 ლარი 300 ლარი
3-6 კაცი 80 ლარი 115 ლარი 200 ლარი


საღამოს სათებში 18.00 საათის შემდეგ:

ჯგუფი თვეში
8 ლექცია
თვეში
12 ლექცია
თვეში
20 ლექცია
1 კაცი 155 ლარი 230 ლარი 360 ლარი
3-6 კაცი 95 ლარი 130 ლარი 220 ლარი

 

 

 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 

 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru