1 საფეხური: HTML / CSS

ვებ პროგრამირების (ვებ დიზაინის)  აუცილებელი საწყისი კურსი, პირველი საფეხური:

ვებ პროგრამირების ეს დონე უკვე ითვალისწინებს ე.წ. სავიზიტო ტიპის ვებ გვერდების დამზადების შესაძლებლობას, ანუ პროგრამულად არა ინტერაქტიული ვებ გვედების შექმნას. თუ პროგრამისტს სურს უფრო რთული პროგრამული (ინტერაქტიული, CMS-ით მართვადი) პროექტების შექმნა აუცილებელია გაიაროს მე-2 საფეხური;

1-ლი საფეხურის კურსი მოიცავს:

  1. HTML - პროგრამული ენის შესწავლა;
  2. CSS - - პროგრამული ენის შესწავლა;
  3. Adobe Dreamweaver - პროგრამასთან მუშაობა;
  4. Javacsript - ის პროგრამულ დანამატებთან მუშაობის უნარჩვევების გაცნობა, მათი მზა პაკეტების ინტეგრირება HTML -ში.

პრაქტიკული დავალებების დროს გაკეთდება ვებ გვერდი (საიტი). 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეს დისკზე ჩაუწერენ ყველა შესწავლილ პროგრამას.

 

კურსის ღირებულება:

- ინდივიდუალური კურსი - 500 ლარი
- 2 კაციანი ჯგუფი. კაცი - 400 ლარი (ინდივიდუალურად კომპიუტერებთან)

კურსის ხანგრძლივობა -7 კვირა (20 ლექცია, დაახლოებით 40 სთ)

 


გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) შემთხვევაში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 

 
 
 

 


 

 

 თუ გადაწყვიტეთ ისწავლოთ ჩვენთან: 

 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru