ვებ პროგრამირება: I დონე

ვებ პროგრამირების (ვებ დიზაინის)  აუცილებელი საწყისი კურსი, პირველი საფეხური:

ვებ პროგრამირების ეს დონე ითვალისწინებს ე.წ. სავიზიტო ტიპის ვებ გვერდების დამზადების შესაძლებლობას, პროგრამულად არა ინტერაქტიული ვებ გვედების შექმნას. თუ პროგრამისტს სურს უფრო რთული პროგრამული (ინტერაქტიული, CMS-ით მართვადი) პროექტების შექმნა აუცილებელია შემდგომში გაიაროს მე-2 საფეხურიც;

1-ლი საფეხურის კურსი მოიცავს:

  1. HTML - პროგრამული ენის შესწავლა;
  2. CSS - - პროგრამული ენის შესწავლა;
  3. Adobe Dreamweaver ან სხვა- პროგრამასთან მუშაობა;
  4. Javacsript - ის პროგრამულ დანამატებთან მუშაობის უნარჩვევების გაცნობა, მათი მზა პაკეტების ინტეგრირება HTML -ში.

პრაქტიკული დავალებების დროს გაკეთდება ვებ გვერდი (საიტი). 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი. ჩვენი ცენტრი უკვე 15 წელია საქმიანობს ამ სფეროში.

სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეს მიეწოდება ყველა საჭირო საინსტალაციო პროგრამა.

 

  კურსის ღირებულება:

  - 500 ლარი (ინდივიდუალური სწავლა)
  - 350 ლარი (2-4 კც.ჯგუფში)

   კურსის ხანგრძლივობა -7 კვირა (18 ლექცია / 60-80 წთ)

 

  გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) შემთხვევაში
სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 

 


 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება

 

 

 

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru