შეისწავლე ინგლისური ენა სწრაფად

ეს არის ახალი, ძალიან ეფექტური კურსი, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას შედეგი მიღოთ უმოკლეს დროში. აღნიშნული კურსი ორიენტირებულია სალაპარაკო ინგლისურზე, კერძოდ ლაპარაკის სწრაფად დაწყებაზე. აღნიშნული მეთოდით ინგლისური ენის შესწავლა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად 2-5 კაციან მობილურ ჯგუფებში, გაკვეთილის ხანგრძლივობა შეადგენს 60-90 წუთს ჯგუფის რაოდენობიდან გამომდინარე. კურსი გამდიდრებულია საუბარზე ორიენტირებული სხვადასხვა მეთოდური ლიტერატურით, აუდიო მასალით და სპეციალური გრამატიკით. საჭირო სასწავლო ლიტერატურა სტუდენტებს გადაეცემათ უფასოდ. კურსის ფასები დამოკიდებილია შემდეგ კრიტერიუმებზე:

  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში;
  • ინდივიდიალურია სწავლა თუ ჯგუფური;
  • დღის საათებშია (09.00 - 18.00სთ) სწავლა თუ საღამო საათებში (18.00სთ-ის მერე). 

 

 

სწავლების ფასი თვეში:

დღის საათებში (09.00 - 18.00სთ):

ჯგუფი თვეში
8 ლექცია
თვეში
12 ლექცია
თვეში
20 ლექცია
1 კაცი 130 ლარი 190 ლარი 300 ლარი
2-5 კაცი 85 ლარი 120 ლარი 200 ლარი


საღამოს სათებში 18.00 საათის შემდეგ:

ჯგუფი თვეში
8 ლექცია
თვეში
12 ლექცია
თვეში
20 ლექცია
1 კაცი 155 ლარი 230 ლარი 360 ლარი
2-5 კაცი 100 ლარი 135 ლარი 220 ლარი

 

სასწავლო პროგრამა გამოირჩევა თანამედროვე მეთოდებით გუნდურ მუშაობაზე. ოფისი სარგებლობს უახლესი სახელმძღვანელოებით.ლიტერატურა და აუდიო მასალა მოსწავლეს გადაეცემა უფასოდ.

  

 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 

 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru