MS Excell

MS Excell

Microsoft Office Excel
მაიკროსოფტის საოფისე პროგრამა ექსელი

 

აღნიშნული წარმოადგენს წარმოადგენს Microsoft Office -ის შემადგენელ პროგრამას, რომელიც ასევე აქტიურად გამოიყენებ საოფისე თუ სხვა სფეროებში. ის წარმოადგენს ცხრილის პროფესიონალურ რედაქტორს, რომელშიც არის ყველა საჭირო ფუნქცია ნებისმიერი სირთულის ელექტრონული ცხრილების შესაქმნელად. Microsoft Excel წარმოადგენს ფართოდ გავრცელებულ კომპიუტერულ პროგრამას. რომლის საშუალებითაც კეთდება გაანგარიშებები, დგება ცხრილები და დიაგრამები, გამოითვლება უბრალო და რთული ფუნქციები. მისი მეშვეობით ასევე შესაძლებელია დიდ ცხრილებზე და მონაცემთა ბაზებზე მუშაობა. ეს პროგრამა შედის Microsoft Office–ს პაკეტის შემადგენლობაში და ამიტომ დაყენებულია პრაქტიკულად ყველა კომპიუტერზე. ცხრილების, დიაგრამებისა და ანგარიშების შედგენის, ყველაზე რთული გამოთვლების წარმოების შესაძლებლობა ხდის ამ პროგრამას პოპულარულს ბუღალტრებსა და ეკონომისტებს შორს. ამასთან, პროგრამა გამოირჩევა გასაგები ინტერფეისით და მოსახერხებელი გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა შესაძლებელია გამოიყენოს ასევე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა სხვადასხვა გამოთვლების და სხვა მიმართულებით, ამიტომ მას საოფისეს დანიშნულების გარდა უფრო ღრმა პროფესიული გამოყენებაც აქვს, რაც რა თქმა უნდა პროგრამის უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს კონკრეტული პროფესიიდან გამომდინარე.

თავისი არსით Microsoft Excel – ეს არის დიდი ცხრილი მასში მონაცემების შეტანისათვის. პროგრამის ფუნქციები იძლევიან შესაძლებლობას, რომ ციფრებთან ჩავატაროთ ნებისმიერი მანიპულაცია. ელექტრონული ცხრილი წარმოადგენს ძირითად საშუალებას, რომელიც გამოიყენება ციფრული ინფორმაციის დასამუშავებლად და ანალიზისათვის გამომთვლელი ტექნიკის საშუალებათა დახმარებით.

ამასთან, გარდა რიცხვითი და ფინანსური ოპერაციებისა, Microsoft Excel შეიძლება გამოყენებულ იქნას მონაცემთა ანალიზისათვის, რომელიც მომხმარებლის წინაშე შლის ფართო შესაძლებლობებს მონაცემების ავტომატიზაციისა და დამუშავებისათვის.

პროგრამის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის იძლევა რთული გამოთვლების განხორციელების საშუალებას. ანუ, გამოთვლის პროცესში ერთდროულად შეიძლება იმ მონაცემებით ოპერირება, რომლებიც განლაგებულია ელექტრონული ცხრილის სხვადასხვა ზონებში და ამასთან დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან გარკვეული დამოკიდებულებით. ასეთი გამოთვლების შესრულება ხორციელდება ცხრილის უჯრედებში სხვადასხვა ფორმულების შეყვანის შესაძლებლობით. გამოთვლების შესრულების შემდეგ შედეგი გამოისახება ფორმულებიან უჯრედში. ფორმულების ხელმისაწვდომ დიაპაზონში არის სხვადასხვა ფუნქციები – მიმატებისა და გამოკლებიდან დაწყებული ფინანსებთან ან სტატისტიკასთან დაკავშირებული გამოთვლების ჩათვლით.

ელექტრონული ცხრილის მნიშვნელოვან თავისებურებას წარმოადგენს შედეგების ავტომატური გადათვლა, თუ შეიცვლება უჯრედების მნიშვნელობები. Excel შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფინანსური გამოთვლების, ამა თუ ორგანიზაციის საკადრო შემადგენლობის აღრიცხვისა და კონტროლისათვის, გრაფიკების ასაგებად და გასაახლებლად, რომლებიც დამყარებულია შეტანილ რიცხვებზე.

ფაილს, რომლითაც ხდება Excel–ის მუშაობა, წიგნი ეწოდება. ის შეიცავს რამდენიმე სამუშაო ფურცელს, რომლებშიც შეიძლება იყოს სრულიად სხვადასხვა მონაცემები, დაწყებული ცხრილებიდან და დამთავრებული დიაგრამებითა და სურათებით. Microsoft Excel გათვლილია XML–ფორმატების მხარდასაჭერად და გამოყენებისათვის, ასევე შეუძლია გახსნას ისეთი ფორმატები, როგორიცაა CSV, DBF, SYLK, DIF.

უკანასკნელ ვერსიებში გამოიყენება ფორმატი OOXML (გაფართოება .xlsx). უფრო ადრინდელი ვერსიები იყენებდნენ ბინარულ ფორმატს გაფართოებით .xls.


აღნიშნული პროგრამის შესწავლა შესაძლებელია ჩვენს სასწავლო პაკეტებში, სადაც ასევე შეისწავლება სხვა აუცილებელი საოფისე პროგრამები:

 

 საოფისე პროგრამების პაკეტი:

- სტანდარტული კურსი:

 1. კომპიუტერის აგებულება
 2. MS Windows XP / Windows 7
 3. MS Word 2003 / 2007 / 2010 /
 4. MS Excel 2003 / 2007 / 2010/ - ზემოთ აღწერილი პროგრამა
 5. MS PowerPoint 2003 / 2007 / 2010
 6. Internet Explorer
 7. E-mail
 8. Outlook Expres
 9. Skype
 10. Nero
 11. Winrar

სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეს დისკზე ჩაუწერენ ყველა შესწავლილ პროგრამას, საკუთარ კომპიუტერზე გამოყენებისათვის.

სრული კურსი 100 ლარი    (24 საათი)
2 კაცი ინდივიდუალურად 2 კომპიუტერთან.

სრული კურსი 150 ლარი    (24 საათი)
1 კაცი ინდივიდუალურად კომპიუტერთან.

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) შემთხვევაში სწავლის ღირებულება იზრდება 30%-ით 

 

 


 

 

- განვითარებული კურსი:

 1. კომპიუტერის აგებულება
 2. MS Windows XP / Windows 7
 3. MS Word 2003 / 2007 / 2010 /
 4. MS Excel 2003 / 2007 / 2010/ - ზემოთ აღწერილი პროგრამა
 5. MS PowerPoint 2003 / 2007 / 2010
 6. MS Publisher 2003 / 2007 / 2010
 7. Internet Explorer
 8. E-mail
 9. Outlook Express
 10. MS Office Outlook
 11. Skype
 12. ICQ
 13. Mesenger
 14. Nero
 15. Winrar

სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეს დისკზე ჩაუწერენ ყველა შესწავლილ პროგრამას, საკუთარ კომპიუტერზე გამოყენებისათვის.

სრული კურსი 140 ლარი    (34 საათი)
2 კაცი - ინდივიდუალურად 2 კომპიუტერთან.

სრული კურსი 215 ლარი    (34 საათი)
1 კაცი ინდივიდუალურად კომპიუტერთან.

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) შემთხვევაში სწავლის ღირებულება იზრდება 30%-ით 

 

 
 
 
 

 


 

 

 თუ გადაწყვიტეთ ისწავლოთ ჩვენთან: 

 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru