სპეცკურსი ინგლისურ ენაში

 

  • მოსწავლეებისათვის სემესტრული და წლიური გამოცდებისათვის;
  • სტუდენტებისათვის სემესტრული და წლიური გამოცდებისათვის;
  • აბიტურიენტებისათვის მოსამზადებელი კურსი;

ღირებულება ძირითადად გამოიყვანება ზემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით, მაგრამ შეიძლება შეიცვალიოს ინდივიდუალური მოთხოვნების შესაბამისად.

შემოღებული გვაქვს ONLINE სწავლებაც ინდივიდუალ სწავლებებზე

 

 

 

 

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru